unia

TS-TRANSPORT SERVICE Spółka z o.o.
realizuje projekt pt.

„Zwiększenie konkurencyjności firmy TS-Transport Service w Gdyni, dzięki wdrożeniu spedycyjnego systemu informatycznego, umożliwiającego zdalne monitorowanie, kontrolę i zarządzanie flotą pojazdów i ładunków w ruchu oraz służącego do optymalizacji komunikacji w relacji do/ z portu i integrację zarządzania ruchem ładunkowym na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i aktywności eksportowej przedsiębiorstwa TS-Transport Service Sp. z o.o. uzyskane dzięki wprowadzeniu, na krajowy i międzynarodowy rynek, nowych i udoskonalonych usług w zakresie organizowania transportu i przewozu towarów. Projekt zakłada zakup wartości niematerialnych i prawnych, w postaci informatycznego systemu spedycyjnego, dającego możliwość kompleksowego zarządzania taborem i kierowcami oraz inwestycję w środki trwałe, w postaci sprzętu teleinformatycznego i systemu podtrzymania napięcia, niezbędnych do wdrożenia oprogramowania. Efektem realizacji projektu będzie możliwość wprowadzenia przez Spółkę TS-Transport Service udoskonalonej usługi w zakresie międzynarodowego transportu całopojazdowego oraz wdrożenie na zagraniczne rynki (niemiecki, hiszpański, francuski), nowej usługi w zakresie transportu drobnicowego.

Całkowita wartość projektu: 842 550,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 301 400,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl